Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ

Trấn Thành 'cứng họng' trước loạt phát ngôn bá đạo của 2 em bé 4 tuổi

Không nhận diện được thuê bao, vui lòng truy cập bằng 3G hoặc đăng nhập để sử dụng dịch vụ